Bästa fastighetsförvaltningen

by admin on December 13, 2013

Det är ingen som vill kasta bort sina pengar, vad det än handlar om. Fastighetsägare har mycket investerat i sina byggnader, och behöver därför en bra förvaltare. Faktum är att hela kedjan av medarbetare måste vara stark och fungera väl tillsammans. Har man hyresgäster är det inte bara ens egna pengar och investeringar som påverkas av förvaltningen.

MA300-fastighet

Många har funnit att det är ekonomiskt att hyra drifttekniker. Det är sant att man måste betala en avgift till rekryteringsfirman för deras arbete, men det lönar sig ändå. Till att börja med slipper man den långa utväljningsprocessen. En bra fastighetsförvaltare hittar man inte på ett par dagar. Det tar lång tid att annonsera, läsa brev och cv, för att till sist välja ut de bästa som man vill intervjua.

All den tid som man lägger ner på detta arbete kan förkortas avsevärt om man lägger ut det till experterna. Det blir ekonomiskt att hyra fastighetsförvaltare redan vid det här stadiet, eftersom man direkt får en uppställning på personer som eventuellt kan passa för jobbet. Vanligtvis har de redan gått igenom olika tester och intervjuer för att man verkligen ska kunna presentera enbart de som verkar allra bäst lämpade. Den slutgiltiga intervjun vill man ofta göra själv, men grundarbetet har gjorts och man finner vanligtvis den man söker på listan. Det är bara en utav alla fördelar med rekrytering inom fastighetsbranschen.

En annan orsak till att det är ekonomiskt att hyra fastighetsförvaltare är att man kan pröva ut personal innan man anställer. Ett flertal använder detta steg för att se hur personen ifråga fungerar inom förvaltningen. Man ska inte bara vara duktig på sitt eget jobb, utan det är minst lika viktigt att man kan relatera till andra anställda. Det är aldrig upp till en person att få allt att fungera, även om förvaltaren är mycket viktig. Från den lägsta till den högsta på företagsstegen spelar en stor roll.

För att det ska bli ekonomiskt att hyra fastighetsförvaltare ska man tänka efter vilka egenskaper och kunskaper man värdesätter högst. Detta kan hjälpa rekryteringsfirman att hitta rätt person. Ju mer detaljer de har, desto större chans är det att deras kandidatlista passar perfekt. När de vet vad de letar efter kan de ställa de rätta frågorna under de första samtalen och intervjuerna. Även om personen verkar lämplig för posten är det ändå viktigt att se hur det fungerar i praktiken. Personkemi och allmäna relationer till andra människor är något man måste se på i praktiken. Nästa avsnitt kommer att handla om projektledning inom bygg. Håll ut!

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: