Därför kan digitala verktyg inte ersätta verkliga jurister

by admin on November 20, 2018

1316-1

Idag kan du göra det mesta online. Beställa varor, prata med doktorn och satsa pengar. Men internet har inte bara förändrat hur folk lever. Det har också öppnat nya portar för flera yrkesgrupper. Ingen skulle kunna tänka sig att skriva ut ett kontrakt för hand nu för tiden. Det trycks ut från en dator, eller fylls helt enkelt in digitalt. Samtidigt har databaser och uppslagsverk lagts in på data. De digitala verktygen har gjort livet enklare på många sätt och vis.

Denna trend har naturligtvis haft ett inflytande på hur ett företag drivs. Du kan snabbt få svar på dina frågor om till exempel lagliga ärenden. Tidigare så var jurister tvungna att slå upp i stora böcker om de inte visste exakt vad de skulle säga. Nu klickar de bara in frågan och kan ge ett svar på nolltid. Eller så känns det i alla fall ibland.

Behov av bra jurister

Hur mycket du än använder datorer och databaser så behövs det fortfarande kompetenta personer. En jurist som kan ställa den rätta frågan till datorn och också förstå svaret. För det är inte så att lagen blivit lättare att tyda, tvärtom är det idag nästan mer komplicerat än tidigare. Du behöver en bra jurist som kan ge dig råd och berätta vad det är som gäller. Rive hjälper dig med dina juridiska frågor.

Det lönar sig att inte försöka sköta saker på egen hand. Alla har sitt område med expertis, och ingen är bra på allt. När det kommer till juridiska frågor bör du vända dig till en expert, som kan förklara vad som är bäst för dig. Inom vissa områden är det bäst med någon som är specialiserad och känner till branschen. Andra gånger kan det räcka med en allmänt utbildad advokat. Kontaktinformation till rive är lätt att hitta.

1316-2

Vad är det som har hänt?

Det låter så bra med en digital databas eller elektroniska hjälpmedel. Och det har blivit så mycket enklare att jobba, det finns inget tvivel om den saken. Men samtidigt så har det fört med sig vissa konsekvenser. En krass beräkning kan säkert visa på hur många arbetstillfällen som gått bort tack vare elektronik och datorer. Men det har de flesta kommit över nu, för det har redan gått lång tid sedan denna förändring var ny och banbrytande.

Vad många inte tänker på är att yrken där du traditionellt har debiterat för din tid nu har ett litet problem. När allting går så mycket snabbare måste de antingen höja priserna eller hitta nya sätt att få in sina pengar. Det tar inte längre en vecka att tillverka ett bord, såvida du inte gör det på kvällarna efter jobbet. Att ge råd till klienter innebär inte längre flera timmars letande för juristerna i stora, tjocka böcker. Computer Sweden skriver i den här artikeln om hur yrket förändrats sedan juridisk hjälp blivit digital.

Håller juristerna som yrkesgrupp på att dö ut?

Verkligheten är inte alls så dramatisk som frågan kan verka. Istället är detta ett yrke som har anpassat sig till utvecklingen. Det har blivit lättare för gemene man att snabbt få hjälp med sina frågor. Vilket i sin tur leder till en ny klientgrupp. Om en del av din verksamhet inte drar inte lika mycket som tidigare så får du satsa mer någon annanstans. En jurist sysslar ju inte bara med lagliga frågor och avtal. Rättegångar är ett annat stort område där deras expertis kommer till nytta.

Realtid rapporterar här om att digitala verktyg inte kan bli ett substitut för verkliga jurister. Nyckelordet här är verktyg. Ett verktyg är något du använder som en hjälp för att kunna klara av ett visst jobb eller uppgift. Men det är alltid en utbildad eller kunnig person som håller i redskapen. Som vet hur de ska användas. En duktig jurist kan tyda de svar som kommer upp när de söker i databasen. Sätt en vanlig person framför datorn och det hela verkar vara hebreiska.

1316-3

Framtiden för juristerna

Därför är det ingen risk att jurister som yrkesgrupp är på väg att försvinna. Vartefter samhället blir allt mer komplicerat och digitalt så behövs de mer än någonsin. Med alla de möjligheter som de kriminella har på internet så har det öppnats nya möjligheter för de som förstår sig på lagen. Vad det handlar om idag är att skapa en verksamhet som utnyttjar allt det som finns till hands.

Det är en kombination av digitala verktyg och mänsklig intelligens. Verkliga jurister kommer alltid att behövas. Ingen klarar sig utan dem. De är utbildade till att förstå lagen, och det de inte kan själva slår de upp i sina referensverk. Att dessa böcker idag är digitala förändrar inte proceduren nämnvärt. Förutom att det går snabbare och de kan vara mer effektiva. Vilket deras kunder upplever som en klar fördel.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: