Därför måste tidrapporteringssystemen fungera

by admin on November 3, 2018

1280-1

Det kan vara riktigt roligt att driva ett företag. Och det kan vara minst lika kul att jobba för ett företag som har bra rutiner, eller som sysslar med något du tycker om. Nu är det inte alla som lyckats hitta en liknande anställning eller som ens har något speciellt intresse. Men oavsett vilken bransch det handlar om så måste det finnas en viss struktur.

En del pekar på Google och säger att de är ledande i världen utan att hålla hårt på rutiner. Men det är ett enormt undantag. Plus att många är övertygade om att de har mycket mer kontroll än de vill göra sken av. Men de allra flesta, så kallade normala företag, fungerar inte om det inte finns regler eller någon form av ledning.

Hur mycket får du i lön?

För att kunna betala ut korrekta löner till alla medarbetare måste du veta hur mycket var och en faktiskt har arbetat. Hur många timmar de varit sjukskrivna eller hemma med sjuka barn. Vem som är på semester och hur många som är föräldralediga. Samt vem som jobbat övertid eller obekväma arbetstider. Det är inte alltid så lätt med tidrapporteringen, men med ett bra system så kan du komma långt. Enkel rapportering av tid för restauranger.

Det är kanske inte så inspirerande med tidrapportering, men det är en del av driften. Vad som är viktigt här är att göra det så enkelt som möjligt. Det måste inte bli ett moment som skapar merarbete eller som är komplicerat. Investera i något som verkligen fungerar, det är inte alls så dyrt att få något bra. Ett komplett system för personalen. I längden så lönar det sig att satsa på rutinerna, såvida du inte är lika stor och viktig som Google. Men även de har någon form av kontroll, även om den inte är traditionell.

1280-2

Mycket fusk i kommunerna

Tyvärr utnyttjar en del systemet till sin egen fördel. Det är inte alltid så lätt att kontrollera vem som har gjort vad, och i vilken utsträckning de har uppfyllt sina arbetsuppgifter. När det handlar om ett projekt kan det vara lättare. Om inte projektet blir färdigt i tid så är det uppenbart att något gått fel. Antingen var tidsfristen inte korrekt eller så har någon slackat av.

Men de som jobbar inom till exempel hemtjänst har inte samma sätt att visa upp sina resultat. De besöker massor av äldre eller sjuka personer, som inte alltid klagar så fort något inte är helt korrekt. Eftersom personalen också ofta har möjlighet att rapportera i efterskott så har en del dragit nytta av systemet. En del har utnyttjat dessa möjligheter och rapporterat tid som de inte jobbat. Därför är det viktigt att systemen för tidrapportering fungerar. Läs mer i denna artikel från Sveriges Radio.

Med fokus på rutinerna

Nu är det som sagt inte alla som tycker det är så roligt med tidrapportering och scheman. Egentligen är det nog ingen som uppskattar all byråkrati och administrativa delar av sin arbetsdag. De flesta kan dock inte göra så mycket åt det, utan måste bara fortsätta att rapportera hur mycket de arbetat. Kanske be chefen att använda sitt inflytande för att få ett system som fungerar riktigt bra. Gärna ett som är kopplat till löner och andra delar av verksamheten.

De som har en viss position i företaget brukar slippa dessa uppgifter. Tidningen Resume’ skriver här hur de som ogillar tidrapportering löser problemet. Det är ett ganska smart sätt som också fungerar med andra otrevliga arbetsuppgifter. Skaffa dig bara bra medarbetare som kan ta hand om det hela så slipper du tänka på det.

Därför behöver du ett bra system för tidrapportering

Vissa arbetsplatser har flera anställda, men också en hel del vikarier. Det är omöjligt att hålla reda på alla som kommer och går utan ett bra system. Alla har rätt till en korrekt lön. Ibland kan det ställa till med stora problem om någon får för lite. Men företaget kan också förlora pengar om de betalar ut för stora summor. Det är nämligen inte alltid som den anställde är pliktig att betala tillbaka överskottet.

1280-3

För att det ska fungera måste du därför ha bra rutiner. De ska inte vara en börda för de anställda, utan själva jobbet måste alltid komma först. Ibland är det krångel med rapportering som gör att det blir fel. Därför kan det löna sig att vända sig till experterna. De som bara sysslar med tidrapportering eller andra delar av ett företags struktur.

De kan installera ett system som fungerar bra. Ibland kan det innebära att du satsar på ett skräddarsytt tidrapporteringssystem. Andra gånger blir det helt perfekt med ett allmänt system. Det viktiga är att alla klarar av att använda det och att det inte komplicerar arbetsdagen. Ju färre misstag eller fusk som görs, desto bättre för ditt företag.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: