Fasadrenovering med puts

by admin on January 19, 2013

hus-renoveringMan måste regelbundet underhålla sitt hus. Dels för att man ska kunna bo bekvämt, utan allt för stora utgifter för uppvärmning. Men även för att huset inte ska förstöras eller minska i värde. Därför kan man ibland behöva renovera vissa delar.

Det kan bli ganska dyrt att renovera sitt hus på utsidan. Dels har man fasadrenovering puts kostnad, takunderhåll och fönster. Sedan tillkommer det arbete man har för att återställa trädgården. Det är nästan omöjligt att utföra mur och putsarbeten utan att ställa till det runt omkring. Beroende på vilken sorts tomt man har kan det bli en riktig leråker.

Man kan antingen utföra arbetet själv eller hyra in en firma som driver med mur och putsarbeten. Vissa har specialiserat sig på utomhus arbeten, det kan vara till hjälp när man ska välja entrepenör. Har man en begränsad budget, och är lite händig, kan man reducera kostnaderna betydligt. Man måste dock hyra in maskiner och byggställningar, samt köpa material, så det blir en rejäl summa ändå.

En fasadrenovering puts kostnad beror på vad man behöver åtgärda. Om man hyr in en firma för att göra en fasadtvätt brukar priset ligga på cirka 3 500 kronor för en medelstor villa. Detta är inklusive moms och ROT-avdrag. Vill man ha putsfasad kan det gå på cirka 100 000 kronor, eller mer, om man betalar en firma. Det är mycket som ska tas i åtanke när man beräknar priset. Bland annat storleken på huset, underlaget och vilken puts man vill ha.

Man kan också utföra mur och putsarbeten själv, men det blir ganska dyrt ändå om man gör en hel fasad. Det är billigare med tjockputs, men svårare att lägga på den. Tunnputs kostar lite mer men kräver mindre arbete. Om man lägger puts på en träfasad måste man även förbereda ytan, det är inte bara att lägga puts direkt på. Man måste först sätta upp en sorts metallnät, som kommer att hålla putsen. Detta kallas för ett reverteringsnät.

I allmänhet är det ganska stora förberedelser för fasadrenovering puts. Man måste till exempel syna huset noga och åtgärda eventuella sprickor. Ibland beror sprickorna på sättningar i huset och då måste man göra lite djupare renovering. Om det bara är fråga om frostsprängningar brukar det inte kräva så mycket arbete. Fasaden måste också vara ren innan man börjar med mur och putsarbeten. Eftersom det rör sig om ett hus, kan det ta många arbetsdagar att renovera fasaden.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: