Konsekvenser när arbetsordern inte når fram till rätt person

by admin on July 11, 2019

1710-1

Många företag lägger ner stora pengar på att ha bra personal. För om du har rätt person till posten så kommer hela verksamheten att fungera bättre. Och om du har kvalificerad personal kan du ta emot order och fullfölja projekt utan att vara orolig för kvaliteten. Men minst lika viktigt som det är med bra personal så gäller det att de får rätt instruktioner. Arbetsorder bara måste nå fram till rätt person, i tid. Annars kan du ha hur bra personal som helst, arbetet blir inte väl utfört.

De flesta tycker om att jobba, i alla fall till en viss grad. Det ligger både trygghet och glädje i att kunna göra sitt bästa och gå framåt. En del satsar på sin karriär, och då är naturligtvis allt detta ännu viktigare. Men även vanliga arbetare föredrar att veta vad de ska göra och hur snabbt det ska vara klart. Att slippa gå och hänga bara för att det är dålig kommunikation mellan kontor och medarbetare. Tydliga instruktioner gör att du kan vara mer produktiv och effektiv. 

Arbeta korrekt och organiserat

För att det ska fungera måste du ha ett system som fungerar. Där det inte bara existerar en viss kommunikation men där den är klar och tydlig. Vad som behövs kan variera mellan olika arbetsplatser och yrken. Ibland är det inga problem att nå fram till medarbetarna, de sitter på samma kontor. Andra gånger kan elektronisk kommunikation vara det bästa eftersom folk är ute på jobb någonstans. Arbetsordersystem som är effektiva och praktiska. 

Elektroniska lösningar är normalt de bästa, oavsett bransch eller situation. Mer korrekta och specifika, så det bara är att sätta igång. Sedan kan de anställda skriva in hur många timmar de jobbat, när de blev färdiga och annan viktig information. Det blir som en liten databas för projekt, vilket i sin tur underlättar fakturering och lönehantering. Kontakta NEXT för mer information. 

Det är alltid viktigt att vara effektiv. Att ha lösningar och system som tillåter folk att koncentrera sig på sina uppgifter. De ska inte behöva sitta och tyda olika lappar eller behöva vänta på instruktioner. Samtidigt är det alltid en fördel med korrekt information. När du skriver in det direkt i programmet så minskar risken för fel eller missförstånd. 

Nå fram till medarbetarna

Idag är det mesta digitaliserat. Du använder datorer, mobiltelefoner och andra enheter. Många tidrapporterar via en app som de har i mobilen. Hela koncerner är sammankopplade via internet på ett eller annat sätt. Något som också har vuxit till sig riktigt rejält är molntjänsterna. Här lägger du upp allting online, du slipper ha informationen lagrad på en server eller hårddisk. Arbetsorder som ligger uppe i molnet skriver Ny Teknik om. 

Fördelarna med molntjänster är många. Bland annat är det gott om plats, i stort sett obegränsat. Naturligtvis kan du inte lagra eller använda det mer än du betalar för, men det finns utrymme. Sedan är det praktiskt. Du kan lägga in en arbetsorder eller annan information på kontoret i Uppsala. Det ger teknikern i Luleå klara direktiv så hen kan sätta igång med sitt jobb. Ett extremt exempel kanske, men det illustrerar hur versatil du blir när du kopplar upp dig till molnet. 

Vikten av kommunikation

I många tillfällen händer det inget speciellt om systemet med arbetsorder är lite förlegat. Du blir irriterad och det tar längre tid. Men det finns också tillfällen när det kan göra stor skillnad. Bland annat om kunden inte får sina produkter eller tjänster i tid. Det kan göra att företaget förlorar stora pengar. Andra gånger så kan folk rent av bli sjuka om det inte fungerar. Inte för att de blir frustrerade utan för att deras hem eller hälsa inte tas om hand. Ett effektivt system för arbetsorder kan påverka folks liv. 

De flesta har någon gång ringt sin hyresvärd och klagat på att något inte fungerar. Sedan skickar de ut en tekniker som löser problemet. Helst så fort som möjligt, men det är ju inte alltid fallet. När det handlar om fukt och mögel så måste det ske snabbt, för annars kan det sprida sig. Det räcker med lite mögel för att du ska få astma eller allergier. Bra kommunikation mellan kontor och tekniker är därför livsviktigt. Arbetsordern måste gå ut så fort som möjligt och inte bli liggande någonstans i limbo. 

Vem ska göra jobbet?

Det är viktigt att alla vet vad de håller på med. Varje liten kugge är viktig, men den måste fungera. Återigen så handlar det om att vara effektiv. Om du inte får ut arbetsordern till rätt person så blir det förseningar. Tid är pengar och du förlorar på att inte vara väl organiserad. Som redan nämnts kan det även påverka folks liv, och vanligtvis till det sämre. Alla tjänar på att arbetsordern går ut i tid och till den som faktiskt ska göra jobbet. 

Helt klart så kan det ta tid och pengar att bli organiserad. Att sätta upp ett system som fungerar, gärna ett elektroniskt så att du minskar mellanhänderna. Men i det långa loppet så har du inget val. Konkurrensen är hård i dagens samhälle, och alla kämpar för att inte bara överleva men också lyckas. Därför ska du utnyttja de redskap som finns. Ta vara på möjligheterna för att skapa en god arbetsstruktur i din verksamhet. Där alla vet vad de ska göra, när det ska vara färdigt och hur det ska göras. 

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: