När facket ingriper i läkarnas arbete

by admin on November 9, 2020

2070-1

Vården är en komplicerad arbetsplats på flera sätt och vis. Det handlar ofta om ett tufft arbete, både fysiskt och mentalt. För varje dag så ser du folk som lider, mer eller mindre. Samtidigt så har läkare och sjuksköterskor en chans att hjälpa dessa personer. Att på något sätt minska deras problem och förhoppningsvis bota dem. Allt det här ska vägas mot personalbrist och budgetnedskärningar. Därför är det inte så konstigt om facket ibland känner att de måste gripa in. 

En av svårigheterna när det gäller att pussla ihop vården är naturligtvis de obekväma arbetstiderna. Du kan inte bara stänga kontoret och gå hem. Det måste finnas folk och vård på plats dygnet runt. Ibland blir det en naturlig överbelastning. Återigen kan du inte skicka hem folk från akuten utan att ta hand om dem. Det ligger i arbetets natur att det blir komplicerat. Vissa landsting och sjukhus har dock lyckats hitta en relativt bra balans. 

Personal där den behövs

Det har blivit ganska vanligt bland vårdpersonal att jobba inom bemanning. Ett koncept som har vuxit till sig och blivit väl etablerat i det svenska samhället. Nu när allt fler säger stopp för nyanställningar så är det här ett ganska bra alternativ. Du har alltid personal på plats. När den behövs och på de avdelningar som har störst behov. Se hur sjuksköterska bemanningsföretag kan vara till nytta. 

Så när det är tillfälliga ökningar i behovet av vård så kan du sätta in de extra resurserna. Vissa områden gör det under semestertiderna. De flesta vill vara lediga under sommaren, i alla fall några veckor. Barnen har sommarlov och vädret är inbjudande. Det kan lägga press på vården, för du väljer ju inte när du ska bli sjuk. Då kan bemanning vara lösningen. Samma sak kan sägas om föräldraledighet, graviditeter och andra tillfälliga personalnedskärningar. Du kan lätt få jobb som uthyrd läkare

Vissa vårdinstitutioner har permanent ont om personal. Det finns ingen post i budgeten som tillåter dem att anställa nya sjuksköterskor eller läkare. Däremot så kan de hyra in vikarier som de också kallas. På sådana ställen kan det finnas möjlighet för ett långtidsuppdrag, något som passar vissa personer. Du blir känd med avdelningen och dess rutiner, vilket gör att du kan lägga mer fokus på det egentliga jobbet. 

2070-2

Fördelar med bemanning

Så en av de uppenbara fördelarna med att hyra in läkare eller sjuksköterskor är att du aldrig står utan. Det är ju inte bara de stora sjukhusen som har behov av läkare och annan personal. Kliniker, vårdcentraler samt skolor måste hela tiden vara bemannade. För de som är sjuka, samt deras anhöriga, är det oerhört viktigt att tas om hand. Det sista du behöver när du är sjuk är att behöva kämpa med byråkrati eller långa väntelistor. Tankar om vad personalen anser om bemanningssjuksköterskor

Sedan har du flera fördelar för den personal som väljer att jobba med bemanning. Det kan vara ett bra sätt att få välja sina arbetstider. Du kanske pluggar eller har småbarn och vill därför vara mer flexibel med din ledighet. En del vill bara tjäna lite extra pengar mellan sina olika projekt eller anställningar. Eller så kan det vara det enda sättet att jobba i ditt område. Ett ganska stort antal sjuksköterskor har gjort det sin karriär att jobba via bemanning. De startar eget och trivs mycket bra med arrangemanget. 

Inte alla som trivs med jobbet

Inom alla verksamheter finns det olika arbetsuppgifter. Hen som städar kontoret är viktig, men det är naturligtvis inte det samma som att vara advokaten som sitter vid det där skrivbordet. Men för att allting ska fungera så måste du rycka in ibland. Kanske inte så dramatiskt som att en advokat måste städa toaletterna. Vården har dock upplevt något liknande vid tillfälle. 

Det som är komplicerat på sjukhus och andra vårdinstitutioner är att du inte kan lämna folk i skicket. Du bara måste ge dem det de behöver, för annars mår de dåligt. Det är hela anledningen till att de kommit dit från början. Så när en avdelning är underbemannad eller överbelagd så kan det leda till en del mindre trevliga situationer. 

Speciellt under tider när det är pandemi så har personalen både reducerats och antalet patienter ökat. Då kan det hända att läkare får göra sådant som vanligtvis sköts av undersköterskorna eller vårdbiträden. Det har inte alltid tagits emot så väl, och läkarna har kontaktat sina representanter. Facket tar upp frågor som gäller läkare på stora sjukhus

Skapa goda arbetsförhållanden

Ett sätt att ge sjuksköterskor och läkare större trivsel är genom att anställa mer personal. Om de har tid för alla patienter, plus allt annat som de måste göra, så blir det lättare att orka med. Men det är naturligtvis inte alltid möjligt. Pengar har länge varit, och fortsätter att vara, ett stort problem inom vården. 

Jämfört med andra länder har Sverige ett ganska bra upplägg för sjukvård. Det är tillgängligt för alla, oavsett inkomst. Du blir inte avvisad bara för att du inte har försäkring, som de gör i Amerika till exempel. Men det betyder inte att allting är helt okej, att ingenting kan förbättras. En av orsakerna till att så många nu väljer att hyra in läkare och sjuksköterskor är för att de är trötta på att vänta på budgeten. Det är ett sätt att få in tillräckligt med personal, eftersom utgiften skrivs upp på ett annat ställe. 

Stora möjligheter inom vården

Om du trivs med att hjälpa andra så är vården ett bra yrke. Du har verkligen chansen att göra en skillnad i folks liv. En del tar det steg för steg. Börjar med att läsa vård och blir undersköterska. Sedan är steget över till sjuksköterska en naturlig följd. Eller varför inte läsa till läkare? Möjligheterna till en karriär är stora, speciellt om du väljer en ovanlig inriktning. 

När du väl har blivit sjuksköterska eller läkare finns det fortfarande flera möjligheter för att gå vidare. Du kan specialisera dig inom ett visst område. En psykiatrisk sjuksköterska har fler erbjudanden än en som inte har en specialisering. Du kanske vill jobba med barn, äldre, hjärtpatienter, ortopedi eller något helt annat. Vården har allt och lite till. 

Med bemanning så kan en sjuksköterska eller läkare prova på något nytt utan att binda upp sig. Det är inte ovanligt att du får jobba på en specialiserad avdelning. När de har behov så kan en vanlig sjuksköterska vara tillräcklig, för att täcka över en viss period. Du däremot får en inblick i arbetet på avdelningen, och kan se om det kan vara något för dig. Med andra ord så vinner alla på bemanning, en riktigt vinnarsituation.  

 

Comments on this entry are closed.

Previous post: