Politiker fortsätter diskussionen om energilösningar

by admin on November 20, 2016

Faktum är att energi och var den ska komma från, samt hur den ska användas, är något som ofta kommer upp när politikerna samlas för debatter och diskussioner. Det är ett faktum att jordens resurser är begränsade och att vissa energikällor kommer att ta slut inom en viss tid. Samtidigt så är dagens samhälle en fara för miljön med sina föroreningar och andra tilltag som skadar naturen permanent.

Electrical Engineer Among Solar Panels at Solar Power Plant

Men det är också väl känt att det nu finns alternativa energikällor och att man kan spara energi på en rad olika sätt. allt detta måste det dock fattas beslut om och ibland kan det ta ganska lån tid mellan prat och handling. Alla partier har sina egna åsikter och viktiga punkter som de vill ska tas med i beräkningen när energifrågan kommer upp. De känner ett visst ansvar mot sina röstare och det är inte alltid lätt att komma fram till en överenskommelse.

Nya lösningar för energi

Egentligen är nog inte uttrycket nya lösningar helt korrekt för människan har sedan urminnes tider utnyttjat jordens resurser utan att förstöra den. Det handlar naturligtvis om energikällor som sol och vind. Traditionellt så torkar man till exempel mat, både fisk och andra djur, i norra delarna av landet. Detta var ett sätt att konservera födan långt innan det fanns kylskåp som drevs med el och som förstör ozonlagret. Ett annat sätt var genom att lägga det svalt inne i jorden, där temperaturen kan hållas nästan perfekt och jämn med några små installationer. Franck Energy är experter på smart energi.

Så egentligen borde det inte vara så svårt att satsa lite extra på förnybara energikällor eller dra ner på konsumtionen. Det har många gånger blivit en vana att göra saker och ting på ett visst sätt och det är lättare att göra som alla andra. Men alternativen finns där, och även små lösningar eller tilltag kan göra en skillnad i det stora hela. Det finns statistik som visar på hur mycket energi som sparas om alla hushåll bara sänker sin inomhustemperatur med en halv grad. Eller om man tar sig tid att täta fönster och dörrar, något som borde vara en självklarhet.

Alternativa energikällor för politiker

Det finns mycket som en privatperson kan göra för att lösa en del av problemet med energi och dess tillgång. Man kan sätta upp solpaneler, bygga ekovänliga hus som utnyttjar väder och vind på ett snillrikt sätt. Hela familjen kan vara med och skapa goda vanor som gör att man inte slösar med sina resurser. Många jobbar med att skapa medvetenhet och sprida information om hur man kan använda den energi som finns på rätt sätt och vilka alternativa källor som finns.

Men när det handlar om en större skala, som offentliga byggnader och samhället i allmänhet, så ligger det i politikernas händer. Det är de som måste bestämma och fatta beslut om hur man ska kunna spara mer energi överallt. Aftonbladet skriver här om hur politiker löser energin på olika sätt. Vissa orter har lyckats mycket väl med denna fråga och har sett en ökning i antal alternativa energikällor. Det har varit till stor hjälp med de bidrag man fått från staten, som uppmuntrat sina medborgare att satsa på grön energi.

Många gånger så är det inställningen som är det viktigaste. Det gäller att inse hur stor skillnad olika energilösningar kan innebära och att det faktiskt handlar om ens barn och barnbarns framtid. Man kan inte fortsätta att tömma jordens resurser samtidigt som miljön förstörs allt mer. Det måste bli en markant skillnad i hur saker och ting hanteras, så energilösningar borde ligga högst upp på politikernas dagordning.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: